Projekt

empatisk arkitektur

Projekt i urval från 1993


2010–12 Avloppsutredning sommarstuga Borgholms kommun, utredning enligt Plan- o bygglagen och tillhörande regelverk samt överklagan t kommun, länsstyrelse och Mark o Miljödomstol (eget företag).


2006–07 Ny huvudentré till Enköpings Hyresbostäder AB från Kyrkogatan (eget företag).


1999 Kv. Örnen, Lillsidans äldreboende, Romberga, Enköping, äldreboende, AB Enköpings Hyresbostäder/ Enköpings kommun (anst. A5 arkitekter&ingenjörer AB)


2000 Barn o Ungdomspsykiatrin, Uppsala Akademiska Sjukhus (anst. A5 arkitekter&ingenjörer AB)


1999 Kv. Gluggen, korttidsboende med 6 lägenheter, AB Enköpings Hyresbostäder/ Enköpings kommun (eget företag).


1999 Fenix-huset, ombyggnadsförslag/ uppgradering av butikslokaler, Uppsala. (anst. A5 arkitekter&ingenjörer AB)


1998 Kv. Märta, Ånyo, Modernt Äldreboende, Romberga, Enköping, idéer för framtidsinriktat äldreboende (eget företag).


1997 Bergvreten, Enköping, färgsättning bostadsområde, AB Enköpings Hyresbostäder (eget företag).


1997 Omgestaltning värmeverksskorsten samt gavlar mot Västeråsinfart, Slånbärsvägen, AB Enköpings Hyresbostäder (eget företag).


1994–98 Kv. Borgmästaren, Kv. Malin, Kv. Märta, Kv. Ugglan med flera, ombyggnadsprojekt särskilt boende olika personer med funktionsnedsättning AB Enköpings Hyresbostäder AB (eget företag).


1993–97 Bo fakta-mtrl mm AB Enköpings Hyresbostäder/ Socialförvaltningen, Fullmäktigesalen, Enköpings kommun Enköpings kommun. (eget företag).