Forskare, författare & skribent

empatisk arkitektur

Forskare, författare

& skribent


Att skriva är som att rita, fast med ord.


Skrivandet är en pågående analys av olika rumsliga utformningar för att defi-niera framgångsfaktorer eller beskriva felgrepp i en utformning.


Skrivandet kan ta formen av en veten-skaplig artikel, en essä, en faktatext eller bara en insändare om ett viktigt ämne. Det gäller att vara precis och tydlig för att inte fastna i omständliga beskrivningar eller förklaringar.


Att skriva om är lika mycket som att skriva rätt. Klarhet i skrivandet är viktigt för att hitta en samsyn i olika utformningsförslag.

Jag har författat flertalet publikationer om rumsliga problem som har betydelse för en individ, en grupp eller en stor skara människor. Omkring trettiotalet av mina publikationer är publicerade i engelsk eller franskspråkiga vetenskapligt tidskrifter.


På samma sätt som jag ritar, skriver jag för att förstå gestaltningsuppgiften.