Arkitekt, illustratör & tecknare

empatisk arkitektur

Arkitekt, illustratör

& tecknare


Arkitektur har liknats vid en frusen musik, men i så fall vilken musik spelar det här huset, den där byggnaden eller denna interiör?


Som arkitekt är det viktigt att beskriva vilka känslor som arkitekturen ska väcka i både det korta och det långa perspektivet. Värdeladdade ord blir gestaltande kriterier för arkitekturen.


Samtal med bilder och värdeord runt byggnadsuppgiften stärker utvecklingen av god arkitektur med en hög nivå av användbarhet och tillgänglighet för alla oavsett ålder eller funktionsnedsättning. Det blir långsiktigt hållbart och praktiskt över en lång användningstid.


Diskussionen blir tydligare genom att exteriörer, interiörer eller övergripande samband i huset eller den fysiska planeringen förklaras och löses på ett principiellt plan.


Jag använder teknik med enkla teckningar och snabba skisser för att skapa en samsyn om beställarens förutsättningar, intentioner och krav.